PHARMA INDUSTRY PUBLISHING AB är ett förlag som ger ut tidskrifterna Pharma Industry, Onkologi i Sverige och Neurologi i Sverige. Tidningarna är ett forum för erfarenhetsutbyte, debatt och eftertanke och tar det vida perspektivet på läkemedelsindustrin, cancer- och neurologisjukvården.

PHARMA INDUSTRY har funnits sedan 1998 och har tagit rollen som läkemedelsindustrins branschtidning. Artiklarna tar upp allt i från ledarskap till politiska förändringar som påverkar branschen. Målsättningen är att tidningen skall bidra till att fånga upp frågor som är viktiga för läkemedelsindustrins sätt att göra affärer och som påverkar branschfolkets vardag. www.pharma-industry.se

ARTIKLARNA I ONKOLOGI I SVERIGE OCH NEUROLOGI I SVERIGE spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Målsättningen är att tidningarna skall bidra till en bättre cancer- respektive neurologisjukvård genom att fånga upp och förmedla nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur. www.onkologiisverige.se        www.neurologiisverige.se

För referens: Niclas Ahlberg, VD och ansvarig utgivare eller Patrik Gustavsson, ansvarig utgivare, tel 08 570 105 20 

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. Forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt. www.stratresearch.se

För referens: Eva regårdh, kommunikationschef, tel 08 505 816 68 

NVB: I Beckomberga utvecklar NCC, Besqab och Veidekke attraktiva bostäder i gammal vacker parkmiljö. Tillsammans med Peggy Communication har Förnuft & Känsla Marknadskommunikation stått för marknadsföringen av det nya Beckomberga. Arbetet påbörjades 2004.

För referens: Peggy Häggquist, Peggy Communication, tel 070 563 30 30

ETT URVAL AV KUNDER GENOM ÅREN: Karo Bio, Meda, Bristol Myers Squib, Roch, Novartis, Schering-Plough, Sanicare, Teligent, Ncc, Besqab, Veidekke, Annedal, Granen, Långholmens Värdshus, Gexco och Wahlström & Widstrand

ETT URVAL AV UPPDRAG GENOM ÅREN: Tidningar, Böcker, Årsredovisningar, Prospekt, Logotyper/Profilprogram, Annonser, Broschyrer, Direktreklam, Produktblad, Förpackningar, Mässmaterial, Formgivning av hemsidor och Banners