Inbjudan till 25-års-jubileum och 25-års-emblem

I år 2019 är det 25 år sedan de sex forskningsfinansiärerna Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen, Stint, Riksbankens jubileumsfond, Mistra och Stiftelsen för strategisk forskning bildades. De sex olika stiftelsernas färger i respektive logotyp ligger till grund för inbjudan och emblemet.