portfolj-ssf-folder-15

Folder i samband med seminariet i Almedalen

Det här är uppföljaren till den uppmärksammade rapport som publicerades förra året om att vartannat jobb kan automatiseras inom 20 år. I denna nya rapport har Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet samt professor vid KTH, undersökt var de nya jobben kan komma och på vilket sätt digitaltekniken kan skapa jobb. I rapporten beräknas både hur många, och vilka, jobb som automatiserats och hur många som tillkommit. Av de nya jobben kan de flesta hänföras till bredare följdeffekter av digitalisering samt att många svenskar fått ökade inkomster.