Portfölj SSF folder-18

Folder i samband med seminariet i Almedalen 2018

Sjukvård, företag, ja vår vardag och våra arbeten påverkas alltmer av digitalisering och AI, Artificiell Intelligens. Lagstiftning, arbetsmarknadsåtgärder och de demokratiska processerna behöver hänga med. Därför är det angeläget att engagera sig i teknik- och samhällsutvecklingen. Det finns en tendens att betrakta digitalisering som en effektivisering av befintliga processer, snarare än en formidabel förändringskraft. I denna rapport låter Stiftelsen för strategisk forskning experter och tänkare från vitt skilda områden ge sin syn på hur AI kan komma att omskapa samhället.