Artiklarna i Neurologi i Sverige spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Målsättningen och förhoppningen är att tidningen skall bidra till en bättre neurologisjukvård genom att fånga upp nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur. Hos patienter med Parkinsons sjukdom finns ett samband mellan förekomsten av så kallade Lewykroppar och neurodegeneration. Lewykroppar uppstår inuti nervceller och består bland annat av aggregat protein, såsom proteinet alfa-synuklein. Tidigare forskning har visat att benägenheten med vilken alfa-synuklein aggregerad är beroende utav olika faktorer, bland annat interaktionen med chaperoner.  Det handlar denna artikel om.