Artiklarna i Neurologi i Sverige spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Målsättningen och förhoppningen är att tidningen skall bidra till en bättre neurologisjukvård genom att fånga upp nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur. Denna artikel tar upp problemet med trötthet efter skallskada som är ett vanligt symtom som påverkar patienternas vardag. Hittills har det varit svårt att hitta sätt att objektivt mäta denna trötthet. Vid Umeå universitet har man nu studerat funktionell magnetresonanstomografi, vilket gav lovande resultat.