Artiklarna i Neurologi i Sverige spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Målsättningen och förhoppningen är att tidningen skall bidra till en bättre neurologisjukvård genom att fånga upp nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur. En forskargrupp för institutionen för medicinens historia och etik vid universitetet i Düsseldorf, Tyskland, har undersökt varför världskända neurologer inte fick Nobelpriset under första hälften av 1900-talet. I denna artikel lyfts några intressanta exempel fram och här ges även tips till alla som aspirerar på ett Nobelpris i framtiden.