Artiklarna i Neurologi i Sverige spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Målsättningen och förhoppningen är att tidningen skall bidra till en bättre neurologisjukvård genom att fånga upp nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur. Den här artikeln är ett referat från första upplagan av konferensen Seizures & Stroke som lockade till sig över 130 deltagare i mitten av februari.