Artiklarna i Onkologi i Sverige spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Målsättningen och förhoppningen är att tidningen skall bidra till en bättre cancervård genom att fånga upp nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur. I den här artikeln berättar vi om vårt besök på Arvika sjukhus. Här finns en ovanlig och välfungerande sjuksköterskeledd verksamhet för regionens cytostatikapatienter – på enheten ges både kurativ och palliativ behandling och de som behöver får även palliativ vård i hemmet av det särskilda teamet som består av läkare, certifierade cytostatikasjuksköterskor och en fysioterapeut.