Artiklarna i Onkologi i Sverige spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Målsättningen och förhoppningen är att tidningen skall bidra till en bättre cancervård genom att fånga upp nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur. Den här artikeln handlar om en ny förbättrad metod för att upptäcka nya antikroppar för behandling av cancer. Redan nu har metoden resulterat i en ny antikropp för behandling av leukemi och den befinner sig nu i klinisk prövning på människor.