Artiklarna i Onkologi i Sverige spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Målsättningen och förhoppningen är att tidningen skall bidra till en bättre cancervård genom att fånga upp nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur. Den här artikeln handlar om hur introduktionen av immuncheckpoint-hämmare har inneburit helt nya behandlingsmöjlig­heter för patienter med NSCLC. Behandlingen utnyttjar kroppens eget immunförsvar och det är oklart hur immunförsvarets åldrande påverkar behandlingens effekt och biverkningar.