Artiklarna i Onkologi i Sverige spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Målsättningen och förhoppningen är att tidningen skall bidra till en bättre cancervård genom att fånga upp nya kunskaper och frågor av både medicinsk, organisatorisk och politisk natur. Den här artikeln visar genom en epidemiologiska studie att det inte skett någon ökning av hjärntumörer mellan 1980 och 2012, en tidsperiod då mobiltelefonanvändande ökat kraftigt.