Artiklarna i Pharma Industry spänner över hela spektrat från ledarskap till politiska förändringar som påverkar branschen. Målsättningen och  förhoppningen är att tidningen skall bidra till att fånga upp frågor som är viktiga för läkemedelsindustrins sätt att göra affärer och som påverkar branschfolkets vardag. Den här artikeln handlar om Storytelling som är konsten att berätta en historia på ett sätt som engagerar den som lyssnar. När man använder storytelling i ett professionellt sammanhang handlar det ofta om att man vill att någon ska se på något från ett nytt perspektiv, mana till handling eller att ladda ett varumärke med känsla. Berättelser får oss att känna, relatera personligt och bygga tillit. De öppnar oss för nya synsätt både vad gäller produkter, tjänster och människor vilket innebär att vi har mycket att vinna på att främja berättande såväl internt i våra organisationer som i den externa marknadsföringen.