Artiklarna i Pharma Industry spänner över hela spektrat från ledarskap till politiska förändringar som påverkar branschen. Målsättningen och  förhoppningen är att tidningen skall bidra till att fånga upp frågor som är viktiga för läkemedelsindustrins sätt att göra affärer och som påverkar branschfolkets vardag. Många är vi som haft roligt när vi stött på ”färgläran” och delat in oss i person­ligheterna Röd, Gul, Grön och Blå. För visst är beskrivningarna enkla att förstå och kanske känna igen sig själv eller andra i. Men det finns ett klart bekymmer med modellen. Den saknar stöd inom all evidensbaserad forskning trots att den ofta beskrivs som vetenskaplig. En modell om hur man kan beskriva olika personlig­heter och som i dag också har ett vetenskapligt stöd heter Big Five, precis som storviltet på Afrikas savanner. Och den erbjuder en OCEAN av möjliga variationer. Den här artikeln handlar om det.