Artiklarna i Pharma Industry spänner över hela spektrat från ledarskap till politiska förändringar som påverkar branschen. Målsättningen och  förhoppningen är att tidningen skall bidra till att fånga upp frågor som är viktiga för läkemedelsindustrins sätt att göra affärer och som påverkar branschfolkets vardag. Lär dig mer om skillnaden mellan kreativt och reaktivt ledarskap i denna artikel.