portfolj-sff-jubileum

Inbjudan till 20-års-jubileum och 20-års-emblem

År 2014 var det 20 år sedan de tre forskningsfinansiärerna KK-stiftelsen, Mistra och Stiftelsen för strategisk forskning bildades. De tre olika stiftelsernas logotyper ligger till grund för inbjudan och emblemet.