Stenålder, bronsålder, järnålder – vilka material vi människor utvinner och bearbetar är så viktigt att de får ge namn åt hela epoker. Vad kommer vår tid att kallas? Kanske kiselåldern, stålåldern eller plaståldern?

Industrialismen har tyvärr inneburit stora uttag av råmaterial; graden av återvinning och förfinade, miljömässigt uthålliga metoder är inte nog. Samtidigt är vi fler och fler som gör anspråk på, och har möjligheter att leva, ett bekvämt och materiellt tryggat liv. Vi behöver tänka om och säkra mer resurssnåla lösningar. Att återgå till ett gammeldags samhälle är knappast heller önskvärt för de flesta av oss. Så vad ska vi göra? Stiftelsen för Strategisk Forskning är övertygad om att en stor del av lösningen ligger i nya smarta, smidiga och miljömässigt snälla material. Det händer mycket inom forskningen, men får ganska lite uppmärksamhet, eftersom mycket är av typen successiva förbättringar och många genombrott kommuniceras inte till allmänheten.