portfolj-ssf-folder-14Folder i samband med seminariet i Almedalen

Den forskning SSF finansierar leder till tekniksprång inom bland annat digitalisering, automatisering, robotisering och dataanalys. Eftersom det kommer få stora konsekvenser för samhället och för oss som individer, granskade Stefan Fölster, Reforminstitutet, vilka effekterna kan bli för svensk arbetsmarknad. Hans rapport visar att drygt hälften av alla jobb står i skottlinjen för omfattande automatisering. Men det finns också stora fördelar med ökad datorisering, som bättre diagnoser, självkörande och säkrare fordon, energisnålare system och förfinade analyser inom en rad områden.