Förnuft & Känsla

Förnuft & Känsla Marknadskommunikation hittar du på Kungsholmen i Stockholm. Välkommen!

Typografins främsta uppgift är att presentera texten på ett korrekt sätt och i en sådan utformning att den blir lätt att läsa. Denna uppgift har alltid ställt stora krav på typografins utövare, i vår tid kanske ännu större än någonsin under yrkets mer än femhundraåriga historia.

Den moderna tekniken har skapat en förut osedd kvantitet och variation av trycksaker, men den har också givit talet och bilden nya och ökade möjligheter till publicitet. Typografins främsta uppgift är att presentera texten på ett korrekt sätt och i en sådan utformning att den blir lätt att läsa.

Denna uppgift har alltid ställt stora krav på typografins utövare, i vår tid kanske ännu större än någonsin under yrkets mer än femhundraåriga historia. Den moderna tekniken har skapat en förut osedd kvantitet och variation av trycksaker, men den har också givit talet och bilden nya och ökade möjligheter till publicitet.

Den moderna tekniken har skapat en förut osedd kvantitet och variation av trycksaker, men den har också givit talet och bilden nya och ökade möjligheter till publicitet.

Sara Qvist, Slingshot Kommunikation AB

Denna uppgift har alltid ställt stora krav på typografins utövare, i vår tid kanske ännu större än någonsin under yrkets mer än femhundraåriga historia.

Joaquin von Ankarcrona, Ponderosa Information AB

Typografins främsta uppgift är att presentera texten på ett korrekt sätt och i en sådan utformning att den blir lätt att läsa.

Ann-Catrin Ljung Haapalainen, Quadraat AB